در این ویدئو تغییر رمز در بروکر روبوفارکس آموزش داده شده است .