ابزاری متنوع است که ممکن است برای مبتدیان و متخصصان بازارهای مالی مفید باشد. با استفاده از ماشین حساب معاملات ، معامله گران این فرصت را دارند که محاسبات آنلاین پارامترهای معامله را انجام دهند ، استراتژی های معاملاتی کارآمدتر را انتخاب کنند و قبل از باز کردن موقعیت ها ، بهترین تصمیمات ممکن را بگیرند.

بزاری برای آگاهی از معامله گران در مورد پارامترهای احتمالی معاملات و هزینه های بعدی آنها برای حفظ موقعیت هایشان است