بیمه

پروژه ها

در RoboForex ، ما می فهمیم که بازرگانان باید تمام تلاش خود را معطوف تجارت کنند و نگران سطح مناسب ایمنی سرمایه خود نباشند

در RoboForex ، ما می فهمیم که بازرگانان باید تمام تلاش خود را معطوف تجارت کنند و نگران سطح مناسب ایمنی سرمایه خود نباشند. بنابراین ، این شرکت اقدامات دیگری را برای اطمینان از انطباق با تعهدات خود در برابر مشتریان انجام داد. ما یک برنامه بیمه مسئولیت مدنی با محدودیت 5،000،000 EUR اجرا کرده ایم که شامل پوشش پیشگام بازار در برابر حذف ، تقلب ، خطا ، سهل انگاری و سایر خطرات است که ممکن است منجر به خسارت مالی مشتریان شود

این پوشش بدون هیچ گونه هزینه اضافی به مشتریان ما ارائه می شود

RoboForex در قبال خسارات وارده در نتیجه محدودیت های دولت ، مقررات ارزی یا بازارهای سهام ، اقدامات نظامی ، تعلیق معاملات و سایر شرایط خارج از کنترل مسئولیتی ندارد

عدم مسئولیت